html 5, een lijst in omgekeerde volgorde

Een van de nieuw geïntroduceerde onderdelen van html 5 is de mogelijkheid om lijsten te laten verschijnen in een omgekeerde volgorde. Deze zijn hetzelfde als gewone geordende lijsten, maar in plaats van verder te nummeren vanaf 1, telt deze lijst af naar 1. Dit kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een...