background-position

Om de positie te bepalen van een achtergrondplaatje, moet je background-position gebruiken. In de serie CSS op zondag de uitwerking van dit CSS element.