Pagina 74 van 75

Commentaar toevoegen aan broncode

Het is een goede gewoonte om aan je broncode van je website commentaar toe te voegen. Niet alleen voor de eventuele bezoeker, die in je broncode kijkt hoe je iets gedaan hebt, maar ook voor jezelf. Je kunt op die manier bij het bouwen of bij het wijzigen van je site makkelijk terugvinden waar iets stond. Zo kun je de indeling van je site weergeven, waar de header stond en waar het menu, maar je kunt ook bepaalde functies weergeven in een javascript.

Lees verder »

Doctype

Document Type Definition

Wanneer je het hebt over een DTD, Document Type Definition (DocumentType definitie), dan
heb je het in wezen over de bouwtekening waarin XHTML staat beschreven. In dit artikel
willen we ingaan op de drie verschillende definities die er bestaan voor XHTML; Transitional,
strict en frameset.

Lees verder »

DIV layers

Textbox in CSS met div

Je kunt met behulp van tabellen behoorlijk goed een pagina indelen en beheersbaar maken, maar met behulp van de div-tag kun je nog veel meer voor elkaar krijgen en heb je tabellen niet eens meer nodig. Je gaat textboxen maken, die je tot op de pixel nauwkeurig kunt neerzetten. Ook zetten we deze textbox in lagen.

Lees verder »

Importeren van stijlen

Wanneer je CSS gebruikt kun je dat op een aantal manieren doen. Je kunt een ingebedde stijl gebruiken, een intern stijlblad of een extern stijlblad. Wij zetten de verschillende mogelijkheden nog even op een rij.

Lees verder »

Webdesign linkjes

webdesign artikelen
Hoe wordt je nu webdesigner en welke vaardigheden heb je nodig. Ook aandacht voor een aantal
aspecten van webdesign.

Eend – maakt internet menselijk
Een naam kiezen voor een website van een groep mensen die websites bouwen is niet
gemakkelijk. In de tijd dat iedere webdesignbedrijf zich inter-dit,
cyber-dat of e-huppelepup noemde,
lag het voor sommigen voor de hand om een andere naam te kiezen.
De mensen achter ‘eend’
bedachten een makkelijk te onthouden naam en kwamen er gelukkig
ook nooit meer van af.

Lees verder »

Descendant selectors

Wanneer je gebruik gaat maken van CSS zul je op een gegeven moment te maken krijgen
met descendant selectors. Wat zijn dit eigenlijk? In dit artikel willen we aan de hand van voorbeelden
aangeven hoe je dit kunt gebruiken.

Lees verder »

Een footer op elke pagina

Stel dat je op iedere pagina een ondertekst wilt, een zogenaamde footer. Maar af en toe
heeft deze footer een wijziging nodig. En je wilt dan niet al je 120 pagina’s aflopen om de
wijziging door te voeren.
Hoe kun je er nu voor zorgen dat deze footer op iedere pagina verschijnt en hetzelfde is?

Lees verder »

Positioneren met CSS

We hebben nu gezien hoe we de propertys aanspreken vanuit HTML. Voordat de HTML pagina dit kan doen moet ze verbonden worden alle CSS stijlen. Dit kan via 2 verschillende bronnen.
Eerst en vooral onderscheiden we:

Lees verder »

Entiteiten (ISO-Latin-1-tekenset)

Naam
Entiteit
Nummer
Entiteit
VoorbeeldOmschrijving
 x ySpatie
!!Uitroepteken
"""Dubbele quotes
##Nummer symbool
$$Dollar teken
%%Percentage
&&&Ampersand
''Enkele quote
((Haakje openen
))Haakje sluiten
**Asterisk
++Plus teken
,,Komma
--Min teken
..Periode
//Slash
00Nul
11Een
22Twee
33Drie
44Vier
55Vijf
66Zes
77Zeven
88Acht
99Negen
::Dubbele punt
&#59;;Punt-komma
&lt;&#60;<"Minder dan" symbool
&#61;=Gelijk teken
&gt;&#62;>"Groter dan" symbool
&#63;?Vraag teken
&#64;@"At" symbool (Apestaartje)
&#65;AA
&#66;BB
&#67;CC
&#68;DD
&#69;EE
&#70;FF
&#71;GG
&#72;HH
&#73;II
&#74;JJ
&#75;KK
&#76;LL
&#77;MM
&#78;NN
&#79;OO
&#80;PP
&#81;QQ
&#82;RR
&#83;SS
&#84;TT
&#85;UU
&#86;VV
&#87;WW
&#88;XX
&#89;YY
&#90;ZZ
&#91;[Rechte haak openen
&#92;\Backslash
&#93;]Rechte haak sluiten
&#94;^Accent circonflexe
&#95;_Liggende streep
&#96;`Accent grave zonder letter
&#97;aa
&#98;bb
&#99;cc
&#100;dd
&#101;ee
&#102;ff
&#103;gg
&#104;hh
&#105;ii
&#106;jj
&#107;kk
&#108;ll
&#109;mm
&#110;nn
&#111;oo
&#112;pp
&#113;qq
&#114;rr
&#115;ss
&#116;tt
&#117;uu
&#118;vv
&#119;ww
&#120;xx
&#121;yy
&#122;zz
&#123;{Accolade openen
&#124;|Verticale streep
&#125;}Accolade sluiten
&#126;~Tilde
&#127;Niet gebruikt
&euro;&#128;Euro teken
&trade;&#129;Trademark symbool
&#130;Low-9 quote
&#131;ƒGulden teken
&#132;Low-9 dubbele quotes
&#133;Ellipsis
&#134;Kruis
&#135;Dubbel kruis
&#136;ˆAccent circumflex zonder letter
&#137;Promille
&#138;ŠS met caron
&#139;Openen enkele franse aanhalingstekens
&#140;ŒHoofletter "OE" ligatuur
&#141;Hoofdletter "Y" met umlaut
&#142;ŽHoofdletter Z met caron
&#143;Niet gebruikt
&#144;Niet gebruikt
&#145;Aanhalingsteken openen enkel
&#146;Aanhalingsteken sluiten enkel
&#147;Aanhalingsteken openen dubbel
&#148;Aanhalingsteken sluiten dubbel
&#149;Bullet
&#150;En streepje
&#151;Em streepje
&#152;˜Tilde
&trade;&#153;Trademark symbool
&#154;šKleine S met caron
&#155;Frans aanhalingsteken sluiten
&#156;œKleine "oe" ligatuur
&#157;Niet gebruikt
&#158;žKleine Z met caron
&#159;ŸHoofdletter "Y" met umlaut
&nbsp;&#160; Vaste spatie
&iexcl;&#161;¡Omgedraaid uitroepteken
&cent;&#162;¢Dollarcent symbool
&pound;&#163;£Pound sterling symbool
&curren;&#164;¤Algemeen geld symbool
&yen;&#165;¥Japanse Yen
&brvbar;&#166;¦Onderbroken verticale lijn
&sect;&#167;§Paragraaf symbool
&uml;&#168;¨Umlaut zonder letter
&copy;&#169;©Copyright symbool
&ordf;&#170;ªVrouwelijk rangtelwoord
&laquo;&#171;«Franse aanhalingstekens openen dubbel
&not;&#172;¬Logische ontkenning
&shy;&#173;­Zacht afbreekstreepje
&reg;&#174;®Geregistreerd handelsmerk
&macr;&#175;¯Macron
&deg;&#176;°Graden symbool
&plusmn;&#177;±Plus/minus symbool
&sup2;&#178;²Superscript 2
&sup3;&#179;³Superscript 3
&aigu;&#180;´Accent aigu zonder letter
&micro;&#181;µMicro
&para;&#182;Alinea symbool
&middot;&#183;·Middelste punt
&cedil;&#184;¸Cedille
&sup1;&#185;¹Superscript 1
&ordm;&#186;ºMannelijk rangtelwoord
&raquo;&#187;»Sluiten dubbele franse aanhalingstekens
&frac14;&#188;¼Kwart
&frac12;&#189;½Half
&frac34;&#190;¾Driekwart
&iquest;&#191;¿Omgekeerd vraagteken
&Agrave;&#192;ÀHoofdletter "A" met accent grave
&Aaigu;&#193;ÁHoofdletter "A" met accent aigu
&Acirc;&#194;ÂHoofdletter "A" met circumflex
&Atilde;&#195;ÃHoofdletter "A" met tilde
&Auml;&#196;ÄHoofdletter "A" met umlaut
&Aring;&#197;ÅHoofdletter "A" met ring
&AElig;&#198;ÆHoofdletter "AE" ligatuur
&Ccedil;&#199;ÇHoofdletter "C" met cedille
&Egrave;&#200;ÈHoofdletter "E" met accent grave
&Eaigu;&#201;ÉHoofdletter "E" met accent aigu
&Ecirc;&#202;ÊHoofdletter "E" met circumflex
&Euml;&#203;ËHoofdletter "E" met umlaut
&Igrave;&#204;ÌHoofdletter "I" met accent grave
&Iaigu;&#205;ÍHoofdletter "I" met accent aigu
&Icirc;&#206;ÎHoofdletter "I" met circumflex
&Iuml;&#207;ÏHoofdletter "I" met umlaut
&ETH;&#208;ÐHoofdletter "ETH" (IJslands)
&Ntilde;&#209;ÑHoofdletter "N" met tilde
&Ograve;&#210;ÒHoofdletter "O" met accent grave
&Oaigu;&#211;ÓHoofdletter "O" met accent aigu
&Ocirc;&#212;ÔHoofdletter "O" met circumflex
&Otilde;&#213;ÕHoofdletter "O" met tilde
&Ouml;&#214;ÖHoofdletter "O" met umlaut
&times;&#215;×Vermenigvuldig symbool
&Oslash;&#216;ØHoofdletter "O" met slash
&Ugrave;&#217;ÙHoofdletter "U" met accent grave
&Uaigu;&#218;ÚHoofdletter "U" met accent aigu
&Ucirc;&#219;ÛHoofdletter "U" met circumflex accent
&Uuml;&#220;ÜHoofdletter "U" met umlaut
&Yaigu;&#221;ÝUpper case "Y" met accent aigu
&THORN;&#222;ÞHoofdletter "thorn" (IJslands)
&szlig;&#223;ßRingel-s
&agrave;&#224;àKleine letter"a" met accent grave
&aaigu;&#225;áKleine letter"a" met accent aigu
&acirc;&#226;âKleine letter"a" met circumflex
&atilde;&#227;ãKleine letter"a" met tilde
&auml;&#228;äKleine letter"a" met umlaut
&aring;&#229;åKleine letter"a" met ring
&aelig;&#230;æKleine letter"ae" ligatuur
&ccedil;&#231;çKleine letter"c" met cedille
&egrave;&#232;èKleine letter"e" met accent grave
&eaigu;&#233;éKleine letter"e" met accent aigu
&ecirc;&#234;êKleine letter"e" met circumflex
&euml;&#235;ëKleine letter"e" met umlaut
&igrave;&#236;ìKleine letter"i" met accent grave
&iaigu;&#237;íKleine letter"i" met accent aigu
&icirc;&#238;îKleine letter"i" met circumflex
&iuml;&#239;ïKleine letter"i" met umlaut
&eth;&#240;ðKleine letter"eth" (IJslands)
&ntilde;&#241;ñKleine letter"n" met tilde
&ograve;&#242;òKleine letter"o" met accent grave
&oaigu;&#243;óKleine letter"o" met accent aigu
&ocirc;&#244;ôKleine letter"o" met accent circumflex
&otilde;&#245;õKleine letter"o" met tilde
&ouml;&#246;öKleine letter"o" met umlaut
&divide;&#247;÷Division symbol
&oslash;&#248;øKleine letter"o" met slash
&ugrave;&#249;ùKleine letter"u" met accent grave
&uaigu;&#250;úKleine letter"u" met accent aigu
&ucirc;&#251;ûKleine letter"u" met circumflex
&uuml;&#252;üKleine letter"u" met umlaut
&yaigu;&#253;ýKleine letter"y" met accent aigu
&thorn;&#254;þKleine letter"thorn" (IJslands)
&yuml;&#255;ÿKleine letter"y" met umlaut
Lees verder »

De eerste basis om een website te maken

In dit artikel willen we voor echte beginners duidelijk maken wat html nu is, wat je nodig hebt en hoe je start met het maken van een website. Er zijn namelijk een aantal basisprincipes waar je rekening mee moet houden wanneer je je eerste webpagina online zet.

Lees verder »