<object>…</object>

Definitie:
Met object kun je allerlei niet-xhtml en media bestanden in je document zetten. Zet het neer waar het object moet verschijnen en alles gaat vanzelf. Het is een wat nieuwer attribuut, dus sommige oudere browsers zullen deze slecht of niet ondersteunen.

Voorbeeld:
<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″
codebase=”download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/
swflash.cab#version=6,0,0,0″
width=”120″ height=”60″ id=”banner” title=”Init Works”>

<param name=”movie” value=”../../initworksbanner120x601.swf” />
<param name=”menu” value=”false” />
<param name=”quality” value=”high” />
<param name=”bgcolor” value=”#ffffff” />
</object>

Unieke attributen

codebase=”url De url waar de browser de betreffende bestanden moet zoeken.
data=”url Verwijzing naar het object zelf.
classid=”url Opstartbestand voor een applicatie
type=”inhoudstype Hiermee kun je het type bestand identificeren.
codetype=”inhoudstype Bepaalt samen met classid het applicatietype.
standby=”tekst De tekst die verschijnt als het object wordt geladen.
usemap=”url Door object en map te combineren kun je een imagemap maken.
name=”naam Een unieke naam voor als je gegevens uit het object naar een server moet
versturen.
tabindex=”getal Volgorde voor de tabtoets.

Standaardattributen

Alle elementen XHTML1.0 Strict

Wil of heb jij ook een website?

  • Krijg elke dinsdag tips en ideeën voor je website
  • Ontvang het ‘Het Complete Blog Ideeën boek‘ helemaal voor niks
  • Iedere week een update van nieuwe artikelen op mijn website

Meld je ook aan!