In XHTML kun je gebruik maken van een drietal lijsten. Met behulp van stylesheets zijn de mogelijkheden voor
deze lijsten zeer groot. In dit artikel gaan we in op het gebruik van lijsten in je website. Aan de hand van de
voorbeelden kun je keuzes maken voor de lijst die je zelf wilt gebruiken in je website. Zo kennen we de geordende
lijst (<ol>) de ongeordende lijst (<ul>) en de definitielijst. (<dl>).

De geordende lijst
Deze lijst gebruik je als je een opsomming geeft, waarbij je een vaste volgorde moet aanhouden. Meestal worden hier
getallen bij gebruikt. Je opent zo’n lijst met <ol> en sluit het af met </ol>. Elk onderdeel van de lijst krijgt
<li>… </li> mee. Bijvoorbeeld als volgt:

Top drie reizen
<ol>
<li>auto</li>
<li>fiets</li>
<li>bus</li>
</ol>

Dit heeft als resultaat:

Top drie reizen

  1. auto
  2. fiets
  3. bus

De ongeordende lijst
Deze lijst wordt gebruikt bij een opsomming waarbij een vaste volgorde er verder niet toe doet. Je kunt hierbij kiezen voor
drie soorten, een vierkantje, een rondje of een cirkeltje. Normaal kiest dit element voor een rondje. Kijk maar mee.

Soorten reizen
<ul>
<li>auto</li>
<li>fiets</li>
<li>bus</li>
</ul>

Dit heeft als resultaat:

Soorten reizen

  • auto
  • fiets
  • bus

De definitie lijst
De definitielijst wordt gebruikt als je een onderverdeling wilt maken zonder er getallen of rondjes voor te zetten
en je wilt elke definitie toelichten. Hier heb je drie elementen voor nodig. Ten eerste om te bepalen dat je een definitielist
wilt maken door <dl> te gebruiken. Elke term krijgt dan de code <dt> mee en de beschrijving van de definitie
krijgt als code <dd> mee. Hieronder een voorbeeld:

Soorten reizen
<dl>
<dt>auto</dt>
<dd>Met de auto gaan de meeste mensen op reis</dd>
<dt>fiets</dt>
<dd>Sommigen gaan op de fiets</dd>
<dt>bus</dt>
<dd>In de winter gaan veel mensen met de bus.</dd>
</dl>

Dit heeft als resultaat:

Soorten reizen

auto
Met de auto gaan de meeste mensen op reis
fiets
Sommigen gaan op de fiets
bus
In de winter gaan veel mensen met de bus.

Nu kan er met behulp van stijlen een heleboel veranderd worden aan dit soort lijsten. Daar gaan we een
volgende keer op in.

Wil of heb jij ook een website?

  • Krijg elke dinsdag tips en ideeën voor je website
  • Ontvang het ‘Het Complete Blog Ideeën boek‘ helemaal voor niks
  • Iedere week een update van nieuwe artikelen op mijn website

Meld je ook aan!