html 5

Het lijkt er op dat er meer en meer stemmen opgaan om niet verder te gaan met het doorontwikkelen van xhtml, maar om html 5 te gebruiken voor websitebouw. Simon Pieters van html.org heeft een lijst gemaakt met html 5 elementen zoals die er nu liggen om te gaan gebruiken. Een en ander is nog in een ‘working draft’ stadium, maar laat wel zien waar een en ander heen zal gaan. We hebben een aantal van de voorstellen eens nader bekeken.

Zo hebben ze gedacht dat een aantal secties wel in iedere webpagina horen voor te komen en deze dus een aparte tag te geven. Daar zijn dus het element ‘article’, om een artikel specifiek te benoemen, ‘footer’ en ‘header’ als element voor de onderzijde en de bovenkant van een webpagina en het element ‘nav’, speciaal bedoeld om de navigatie van een website te plaatsen. Handig toch?

Andere handige toevoegingen zijn bijvoorbeeld het element ‘audio’ wat een geluid of muziek bestand weergeeft en ‘video’ wat hetzelfde doet voor beeldbestanden. Ook het element ‘command’, wat een bepaald commando kan aanroepen lijkt een handige toevoeging. Tenslotte aandacht voor dialog, waarmee je een dialoog kunt definieren.

Een heel aantal van de huidige elementen blijft gebruikt worden, alsook een heel aantal attributen die erbij horen of waar zelfs enkelen zijn toegevoegd. Om een idee te krijgen hieronder de lijst zoals die op http://simon.html5.org/html5-elements is gepubliceerd. Eerst het element, er achter de eventuele attributen. We gaan hier nog wat van horen!

1. <a href hreflang media ping rel target type>
2. <abbr title>
3. <address>
4. <area alt coords href hreflang media ping rel shape target type>
5. <article>
6. <aside>
7. <audio src>
8. <b>
9. <base href target>
10. <bdo dir>
11. <blockquote cite>
12. <body>
13. <br>
14. <canvas height width>
15. <caption>
16. <cite>
17. <code title>
18. <col span>
19. <colgroup span>
20. <command checked default disabled hidden icon label radiogroup title type>
21. <datagrid disabled multiple>
22. <dd>
23. <del cite datetime>
24. <details open>
25. <dfn title>
26. <dialog>
27. <div>
28. <dl>
29. <dt>
30. <em>
31. <embed height src type width>
32. <event-source src>
33. <figure>
34. <footer>
35. <font style>
36. <h1>
37. <h2>
38. <h3>
39. <h4>
40. <h5>
41. <h6>
42. <head>
43. <header>
44. <hr>
45. <html>
46. <i title>
47. <iframe src>
48. <img alt height ismap src usemap width>
49. <ins cite datetime>
50. <kbd>
51. <legend>
52. <li value>
53. <link href hreflang media rel title type>
54. <m>
55. <map name>
56. <menu autosubmit label type>
57. <meta charset content http-equiv name>
58. <meter high low max min optimum value>
59. <nav>
60. <noscript>
61. <object data height type usemap width>
62. <ol start>
63. <p>
64. <param name value>
65. <pre>
66. <progress max value>
67. <q cite>
68. <samp title>
69. <script async defer src type>
70. <section>
71. <small>
72. <source src type>
73. <span title>
74. <strong>
75. <style media scoped title type>
76. <sub>
77. <sup>
78. <table>
79. <tbody>
80. <td colspan rowspan>
81. <tfoot>
82. <th colspan rowspan scope>
83. <thead>
84. <time datetime>
85. <title>
86. <tr>
87. <ul>
88. <var title>
89. <video src>

Ik geloof je heus wel!

Je zit echt niet te wachten op weer een saaie nieuwsbrief...
Met allerlei oninteressante informatie.
Maar echt, als je mijn mails probeert, dan beloof ik je te helpen met de zoektocht naar jouw perfecte niche! Zodat jij een website kunt maken rond jouw favoriete onderwerp of idee!
En je krijgt meteen toegang tot mijn gratis downloads. Proberen? Meld je hieronder aan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *