Naam
Entiteit
Nummer
Entiteit
VoorbeeldOmschrijving
  x ySpatie
 !!Uitroepteken
"""Dubbele quotes
 ##Nummer symbool
 $$Dollar teken
 %%Percentage
&&&Ampersand
 ''Enkele quote
 ((Haakje openen
 ))Haakje sluiten
 **Asterisk
 ++Plus teken
 ,,Komma
 --Min teken
 ..Periode
 //Slash
 00Nul
 11Een
 22Twee
 33Drie
 44Vier
 55Vijf
 66Zes
 77Zeven
 88Acht
 99Negen
 ::Dubbele punt
 &#59;;Punt-komma
&lt;&#60;<"Minder dan" symbool
 &#61;=Gelijk teken
&gt;&#62;>"Groter dan" symbool
 &#63;?Vraag teken
 &#64;@"At" symbool (Apestaartje)
 &#65;AA
 &#66;BB
 &#67;CC
 &#68;DD
 &#69;EE
 &#70;FF
 &#71;GG
 &#72;HH
 &#73;II
 &#74;JJ
 &#75;KK
 &#76;LL
 &#77;MM
 &#78;NN
 &#79;OO
 &#80;PP
 &#81;QQ
 &#82;RR
 &#83;SS
 &#84;TT
 &#85;UU
 &#86;VV
 &#87;WW
 &#88;XX
 &#89;YY
 &#90;ZZ
 &#91;[Rechte haak openen
 &#92;\Backslash
 &#93;]Rechte haak sluiten
 &#94;^Accent circonflexe
 &#95;_Liggende streep
 &#96;`Accent grave zonder letter
 &#97;aa
 &#98;bb
 &#99;cc
 &#100;dd
 &#101;ee
 &#102;ff
 &#103;gg
 &#104;hh
 &#105;ii
 &#106;jj
 &#107;kk
 &#108;ll
 &#109;mm
 &#110;nn
 &#111;oo
 &#112;pp
 &#113;qq
 &#114;rr
 &#115;ss
 &#116;tt
 &#117;uu
 &#118;vv
 &#119;ww
 &#120;xx
 &#121;yy
 &#122;zz
 &#123;{Accolade openen
 &#124;|Verticale streep
 &#125;}Accolade sluiten
 &#126;~Tilde
 &#127;Niet gebruikt
&euro;&#128;Euro teken
&trade;&#129;Trademark symbool
 &#130;Low-9 quote
 &#131;ƒGulden teken
 &#132;Low-9 dubbele quotes
 &#133;Ellipsis
 &#134;Kruis
 &#135;Dubbel kruis
 &#136;ˆAccent circumflex zonder letter
 &#137;Promille
 &#138;ŠS met caron
 &#139;Openen enkele franse aanhalingstekens
 &#140;ŒHoofletter "OE" ligatuur
 &#141;Hoofdletter "Y" met umlaut
 &#142;ŽHoofdletter Z met caron
 &#143;Niet gebruikt
 &#144;Niet gebruikt
 &#145;Aanhalingsteken openen enkel
 &#146;Aanhalingsteken sluiten enkel
 &#147;Aanhalingsteken openen dubbel
 &#148;Aanhalingsteken sluiten dubbel
 &#149;Bullet
 &#150;En streepje
 &#151;Em streepje
 &#152;˜Tilde
&trade;&#153;Trademark symbool
 &#154;šKleine S met caron
 &#155;Frans aanhalingsteken sluiten
 &#156;œKleine "oe" ligatuur
 &#157;Niet gebruikt
 &#158;žKleine Z met caron
 &#159;ŸHoofdletter "Y" met umlaut
&nbsp;&#160; Vaste spatie
&iexcl;&#161;¡Omgedraaid uitroepteken
&cent;&#162;¢Dollarcent symbool
&pound;&#163;£Pound sterling symbool
&curren;&#164;¤Algemeen geld symbool
&yen;&#165;¥Japanse Yen
&brvbar;&#166;¦Onderbroken verticale lijn
&sect;&#167;§Paragraaf symbool
&uml;&#168;¨Umlaut zonder letter
&copy;&#169;©Copyright symbool
&ordf;&#170;ªVrouwelijk rangtelwoord
&laquo;&#171;«Franse aanhalingstekens openen dubbel
&not;&#172;¬Logische ontkenning
&shy;&#173;­Zacht afbreekstreepje
&reg;&#174;®Geregistreerd handelsmerk
&macr;&#175;¯Macron
&deg;&#176;°Graden symbool
&plusmn;&#177;±Plus/minus symbool
&sup2;&#178;²Superscript 2
&sup3;&#179;³Superscript 3
&aigu;&#180;´Accent aigu zonder letter
&micro;&#181;µMicro
&para;&#182;Alinea symbool
&middot;&#183;·Middelste punt
&cedil;&#184;¸Cedille
&sup1;&#185;¹Superscript 1
&ordm;&#186;ºMannelijk rangtelwoord
&raquo;&#187;»Sluiten dubbele franse aanhalingstekens
&frac14;&#188;¼Kwart
&frac12;&#189;½Half
&frac34;&#190;¾Driekwart
&iquest;&#191;¿Omgekeerd vraagteken
&Agrave;&#192;ÀHoofdletter "A" met accent grave
&Aaigu;&#193;ÁHoofdletter "A" met accent aigu
&Acirc;&#194;ÂHoofdletter "A" met circumflex
&Atilde;&#195;ÃHoofdletter "A" met tilde
&Auml;&#196;ÄHoofdletter "A" met umlaut
&Aring;&#197;ÅHoofdletter "A" met ring
&AElig;&#198;ÆHoofdletter "AE" ligatuur
&Ccedil;&#199;ÇHoofdletter "C" met cedille
&Egrave;&#200;ÈHoofdletter "E" met accent grave
&Eaigu;&#201;ÉHoofdletter "E" met accent aigu
&Ecirc;&#202;ÊHoofdletter "E" met circumflex
&Euml;&#203;ËHoofdletter "E" met umlaut
&Igrave;&#204;ÌHoofdletter "I" met accent grave
&Iaigu;&#205;ÍHoofdletter "I" met accent aigu
&Icirc;&#206;ÎHoofdletter "I" met circumflex
&Iuml;&#207;ÏHoofdletter "I" met umlaut
&ETH;&#208;ÐHoofdletter "ETH" (IJslands)
&Ntilde;&#209;ÑHoofdletter "N" met tilde
&Ograve;&#210;ÒHoofdletter "O" met accent grave
&Oaigu;&#211;ÓHoofdletter "O" met accent aigu
&Ocirc;&#212;ÔHoofdletter "O" met circumflex
&Otilde;&#213;ÕHoofdletter "O" met tilde
&Ouml;&#214;ÖHoofdletter "O" met umlaut
&times;&#215;×Vermenigvuldig symbool
&Oslash;&#216;ØHoofdletter "O" met slash
&Ugrave;&#217;ÙHoofdletter "U" met accent grave
&Uaigu;&#218;ÚHoofdletter "U" met accent aigu
&Ucirc;&#219;ÛHoofdletter "U" met circumflex accent
&Uuml;&#220;ÜHoofdletter "U" met umlaut
&Yaigu;&#221;ÝUpper case "Y" met accent aigu
&THORN;&#222;ÞHoofdletter "thorn" (IJslands)
&szlig;&#223;ßRingel-s
&agrave;&#224;àKleine letter"a" met accent grave
&aaigu;&#225;áKleine letter"a" met accent aigu
&acirc;&#226;âKleine letter"a" met circumflex
&atilde;&#227;ãKleine letter"a" met tilde
&auml;&#228;äKleine letter"a" met umlaut
&aring;&#229;åKleine letter"a" met ring
&aelig;&#230;æKleine letter"ae" ligatuur
&ccedil;&#231;çKleine letter"c" met cedille
&egrave;&#232;èKleine letter"e" met accent grave
&eaigu;&#233;éKleine letter"e" met accent aigu
&ecirc;&#234;êKleine letter"e" met circumflex
&euml;&#235;ëKleine letter"e" met umlaut
&igrave;&#236;ìKleine letter"i" met accent grave
&iaigu;&#237;íKleine letter"i" met accent aigu
&icirc;&#238;îKleine letter"i" met circumflex
&iuml;&#239;ïKleine letter"i" met umlaut
&eth;&#240;ðKleine letter"eth" (IJslands)
&ntilde;&#241;ñKleine letter"n" met tilde
&ograve;&#242;òKleine letter"o" met accent grave
&oaigu;&#243;óKleine letter"o" met accent aigu
&ocirc;&#244;ôKleine letter"o" met accent circumflex
&otilde;&#245;õKleine letter"o" met tilde
&ouml;&#246;öKleine letter"o" met umlaut
&divide;&#247;÷Division symbol
&oslash;&#248;øKleine letter"o" met slash
&ugrave;&#249;ùKleine letter"u" met accent grave
&uaigu;&#250;úKleine letter"u" met accent aigu
&ucirc;&#251;ûKleine letter"u" met circumflex
&uuml;&#252;üKleine letter"u" met umlaut
&yaigu;&#253;ýKleine letter"y" met accent aigu
&thorn;&#254;þKleine letter"thorn" (IJslands)
&yuml;&#255;ÿKleine letter"y" met umlaut

Wil of heb jij ook een website?

  • Krijg elke dinsdag tips en ideeën voor je website
  • Ontvang het ‘Het Complete Blog Ideeën boek‘ helemaal voor niks
  • Iedere week een update van nieuwe artikelen op mijn website

Meld je ook aan!