De cookiewet, meer weten?

cookiewet...In een eerder bericht schreef ik al eens over de cookiewet. In een van de nieuwsbrieven die ik krijg stond nog wat meer zinvolle informatie over deze wetgeving waar al flinke vraagtekens bij zijn gesteld.

Reden voor mij om te vragen of ik de inhoud van deze artikelen mocht overnemen om met jullie, bezoekers van de website te delen.

De informatie komt van Mtrack, een webstatistieken provider.

Informatie over de nieuwe cookiewet
(Nieuwsbrief van 21 november 2012)

Verruiming cookiewet op komst?

De nieuwe cookiewet heeft al veel stof doen opwaaien. Het stelde elke websitebeheerder voor een informatie- én toestemmingsplicht.

De informatieplicht moest er voor zorgen dat elke beheerder zijn online bezoekers ging informeren over het gebruik van cookies op zijn site. De toestemmingsplicht moest een beheerder ertoe aanzetten zijn bezoekers expliciet om toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. En wel vooraf, dus voordat cookies worden geplaatst.

Vooral met de toestemmingsplicht wilde het de afgelopen maanden niet vlotten. Beheerders van sites werden voor grote problemen van (marketing)technische aard gesteld. Voor de surfende consument leverde de toestemmingsplicht veel ongemak op. Voor het eerst zijn er in de politiek stemmen opgegaan om de cookiewet daarom aan te passen.

D66 neemt voortouw

Vandaag heeft D66 een voorstel ingediend om de cookiewet te verruimen. Naast functionele cookies zouden ook first-party cookies buiten de cookiewet moeten vallen, aldus Tweede Kamerlid Kees Verhoeven op Nu.nl.

First-party cookies worden ook door Mtrack gebruikt. Met deze cookies wordt het surfgedrag van bezoekers op de website zelf gevolgd.

Met deze verruiming zou de cookiewet zich meer gaan richten op third-party cookies, waarmee het surfgedrag over verschillende websites heen wordt gevolgd. Deze cookies worden vooral door advertentienetwerken gebruikt.

Informatie over de nieuwe cookiewet (2)
(Nieuwsbrief van 24 oktober 2012)

De cookiewet: hoe verder?

In Nederland is op 5 juni 2012 de nieuwe cookiewet in werking getreden. Volgens deze wet hebben beheerders van websites ten aanzien van het plaatsen van cookies een informatie- en toestemmingsplicht.

In juni was nog veel onduidelijk over de gevolgen van de nieuwe cookiewet. Wat is de stand van zaken?

Informatieplicht

Aan de informatieplicht van de cookiewet wordt langzamerhand gevolg gegeven.

De afgelopen maanden zijn steeds meer (middel)grote bedrijven en instellingen bezoekers van hun website gaan informeren over het gebruik van cookies. Meestal doen zij dit op een aparte pagina waarnaar zij op hun homepage verwijzen. Veel kleinere organisaties beschikken nog niet over zo’n speciale pagina.

Toestemmingsplicht

Met de toestemmingsplicht van de cookiewet wil het minder vlotten.

Het aantal bedrijven dat expliciet om toestemming vraagt voor het plaatsen van cookies blijkt vier maanden na ingang van de cookiewet nog op de vingers van één hand te tellen. Nagenoeg alle grote bedrijven (van KPN en Telegraaf tot Bol.com en ING) volstaan met het informeren van hun bezoekers over het gebruik van cookies. Ook overheidsinstanties vragen nog zelden om toestemming alvorens cookies te plaatsen.

Wat moet je doen?

We raden je aan van de informatieplicht van de cookiewet werk te maken. Hiervoor hoef je op je website alleen wat tekst te plaatsen over je eigen cookiebeleid.

Als voorbeeld verwijzen wij naar de cookiepagina op onze site. Wij hebben deze vergezeld laten gaan van een privacy-statement. Maar dat is niet strikt noodzakelijk. Met een kleine aanpassing kun je de tekst van onze cookiepagina zo overnemen:

http://mtrack.nl/cookies

Vooralsnog adviseren we je geen werk te maken van het vragen om toestemming voor het plaatsen van cookies. Zoals gezegd, er zijn bijna geen grote bedrijven en (overheids)instellingen die dit al wel doen. We vermoeden – en hopen dat ook, eerlijk gezegd – dat de toestemmingsplicht geen ingang gaat krijgen in Nederland. De algemene verwachting is, bespeuren we, dat de OPTA (die de nieuwe cookiewet moet handhaven) zich vanaf 1 januari 2013 hooguit gaat richten op zeer opvallende cases c.q. bedrijven die actief op internet persoonsgegevens verzamelen en verkopen.

In Engeland is er (al langer) een cookiewet die veel minder ver gaat dan in Nederland (bezoekers hoeven niet vantevoren expliciet toestemming te geven, maar moeten op enig moment kunnen aangeven dat zij geen cookies meer geplaatst willen hebben); zelfs deze passieve variant krijgt geen voet aan de grond.

Meer informatie

Op Cookierecht.nl kun je alles nalezen over de nieuwe cookiewet:

http://cookierecht.nl

Op deze site kun je ook zien hoe de toestemmingsvraag eruit kan zien. Als oplossing voor de informatie- en toestemmingsplicht voor cookies maakt deze site gebruik van Civicuk.com:

http://www.civicuk.com/cookie-law/index

Tot slot, als websitebeheerder ben je niet verplicht je content aan iedereen beschikbaar te stellen. Sommige organisaties, zoals Fok.nl en Uitzendinggemist.nl (van de publieke omroep!) maken hiervan al dan niet quasi-grappend gebruik. Hun sites zijn alleen nog te bekijken als je toestemming voor het gebruik van cookies geeft:

Met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief van Mtrack waar onder andere nieuwsbriefprogramma LaPosta een onderdeel van is.

Ik geloof je heus wel!

Je zit echt niet te wachten op weer een saaie nieuwsbrief...
Met allerlei oninteressante informatie.
Maar echt, als je mijn mails probeert, dan beloof ik je te helpen met de zoektocht naar jouw perfecte niche! Zodat jij een website kunt maken rond jouw favoriete onderwerp of idee!
En je krijgt meteen toegang tot mijn gratis downloads. Proberen? Meld je hieronder aan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *