Button – HTML-Site

<button> … </button>

Definitie
Met dit element maak je een knop in een formulier. Dat kan een verzendknop zijn, een resetknop of een ander soort knop. Het is overigens beter om de mark-up <input type=”button”/> te gebruiken, omdat dit element breder wordt ondersteunt.

Voorbeeld
<button>knop</button>

Unieke attributen

name=”naam Zorgt voor de naam die naar de server wordt gestuurd.

value=”waarde Zorgt voor de waarde die naar de server wordt gestuurd.
type=”submit“,”reset” of “button Het type knop bepaal je hiermee; verzenden, resetten of een eigen knop.
disabled=”disabled De knop is wel zichtbaar, maar kan niet geselecteerd worden.
tabindex=”getal De positie vna de knop in de tabvolgorde.
acceskey=”teken Met dit attribuut koppel je een sneltoets aan de knop.
onfocus=”script Hiermee bepaal je wel script de browser moet uitvoeren als de knop focus krijgt.
onblur=”script Hiermee bepaal je wel script de browser moet uitvoeren als de knop focus verliest.

Standaardattributen

Alle elementen XHTML1.0 Strict

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *